Zakres usług

Zakres usług

  • Doradztwo prawne i inwestycyjne na rynku nieruchomości – usługi związane z procesami inwestycyjnymi, podziałem nieruchomości, zniesieniem współwłasności, ustanawianiem i zniesieniem obciążeń; zarządzanie nieruchomościami, urządzanie ksiąg wieczystych.
  • Pomoc przy transakcjach związanych z obrotem nieruchomościami, przy prowadzeniu inwestycji i przedsięwzięciach na nich. Ponadto analizy prawne stanu nieruchomości (w tym raporty due dilligence), badanie ksiąg wieczystych, rejestrów gruntów, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ustalenie stanu obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich w tym roszczeń reprywatyzacyjnych, ocenę stanu technicznego nieruchomości, prostowanie stanów prawnych i faktycznych nieruchomości, w tym w eliminacji wykrytych zagrożeń dla przyszłych, albo już prowadzonych inwestycji.
  • Umowy o roboty budowlane, developerskie, zarzadzanie nieruchomościami, najmu komercyjnego, audyt prawny nieruchomości.
  • Służebności, inne prawa rzeczowe, zniesienie współwłasności.