Inne sprawy

Do spraw niestandardowych możemy zaliczyć m.in. szkody powstałe na skutek:

  • spadających elementów budowli, konstrukcji,
  • przytrzaśnięcia przez automatyczne drzwi wejściowe (powodujące trwałe następstwa na zdrowiu),
  • wypadów w windach (awaryjne hamowanie/spadanie),
  • wypadków spowodowanych przez produkty niebezpieczne (rzeczy, które nie zapewniają bezpieczeństwa jakiego można od nich oczekiwać przy uwzględnieniu ich normalnego zużycia)

oraz szkody łowieckie.