Upadłość konsumencka (byłego) przedsiębiorcy

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która jest niewypłacalna i nie reguluje wymagalnych zobowiązań, ma obowiązek ogłosić upadłość swojego przedsiębiorstwa.
Ogłoszenie upadłości takiego przedsiębiorcy nie będzie możliwe, jeżeli stan niewypłacalności jest wynikiem rażącego niedbalstwa, nie minęło 10 lat od dnia, kiedy jako przedsiębiorca podmiot miał obowiązek ogłosić upadłość (Niewypłacalny przedsiębiorca winien w terminie wskazanym przez prawo upadłościowe złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej/byłego przedsiębiorcy, jeżeli w ciągu dziesięciu lat przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką, mając taki obowiązek, podmiot nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa).

Przepisy warunkują powodzenie wniosku od szeregu innych czynników. Dlatego w przypadku byłego przedsiębiorcy kluczowe jest przeprowadzenie dokładnej analizy.

Nasza usługa w pierwszej kolejności obejmuje dokonanie takiej oceny z końcowym wnioskiem, czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest w ogóle możliwe.