Śmierć bliskiej osoby

Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę odszkodowania za śmierć bliskiej osoby może być ubezpieczyciel OC sprawcy wypadku lub pracodawcy, zakład ubezpieczeń, w którym zmarły wykupił polisę, NNW lub na życie, a także ZUS czy KRUS (w przypadku śmiertelnego wypadku w gospodarstwie rolnym). Polisy NNW osób uprawnionych do odszkodowania mogą obejmować wypłatę świadczeń w przypadku śmierci małżonka, rodziców lub dzieci.

W przypadku niektórych rodzajów ubezpieczeń o odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby mogą ubiegać się nie tylko małżonkowie, rodzice czy dzieci zmarłego. W przypadku ubezpieczenia OC rekompensata finansowa może zostać przyznana także dziadkom, wnukom, rodzeństwu, a nawet konkubentom.

Rodzaje świadczeń:

  • zwrot kosztów pogrzebu – w tym również organizacji stypy dla żałobników czy zakupu oraz postawienia nagrobka,
  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
  • odszkodowanie ze względu na pogorszenie sytuacji materialnej – to jednorazowe świadczenie przysługuje również dalszej rodzinie, jeśli za życia zmarły wspierał ją finansowo,
  • renta – poza rentą z ZUS lub KRUS można ubiegać się także o świadczenie wypłacane regularnie przez firmę ubezpieczeniową, jeśli zmarły dostarczał środków do życia lub miał wobec wnioskującego obowiązek alimentacyjny.