Prawo spadkowe

Zagadnienia

  • Dziedziczenie ustawowe, testamentowe,
  • Pomoc przy sporządzaniu testamentów, zapisów i poleceń testamentowych,
  • Pozwy o zachowek, przyjęcia i odrzucenia spadku, stwierdzenia nabycia spadku i działu spadku,
  • Odpowiedzialności za długi spadkowe,
  • Umowy dotyczące spadku, zrzeczenia się dziedziczenia, zbycia spadku w całości lub w części,
  • Zabezpieczenie spadku i spisu inwentarza. Wyjawienia przedmiotów spadkowych,
  • Unieważnienia testamentu, wydziedziczenie.