Prawo rodzinne

Zagadnienia

Doradzamy w sprawach dotyczących, między innymi:

  • rozwodu,
  • separacji,
  • unieważnienia małżeństwa,
  • alimentów,
  • umownych ustrojów majątkowych małżeńskich,
  • przymusowego ustanowienia małżeńskiej rozdzielności majątkowej,
  • zniesienia wspólności majątkowej i podziału majątku wspólnego małżonków,
  • rozliczenia konkubinatu,
  • zadośćuczynienia z tytułu naruszenia dóbr osobistych,
  • zadośćuczynienia z powodu niesłusznego pozbawienia wolności.