Prawo pracy

Zagadnienia

  • Przygotowujemy i opiniujemy dokumenty pracownicze – umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, umowy o powierzeniu mienia pracownikom i o odpowiedzialności za mienie powierzone, umowy o zakazie konkurencji.
  • Przygotowywanie dokumentacji w zakresie rozwiązywania umów o pracę.
  • Przygotowywanie regulaminów pracy i wynagradzania.
  • Odszkodowania za niesłuszne rozwiązanie stosunku pracy.
  • Przywrócenie do pracy.