Polisolokaty

Założenie polisy z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, czyli polisolokaty, a następnie jej zerwanie, najczęściej oznacza obciążenie znacznymi kosztami – opłatą likwidacyjną naliczoną przez zakład ubezpieczeń. Wynosi ona często ok. 90% kwoty, jaką ubezpieczony powinien otrzymać.

Udzielamy pomocy w zakresie dochodzenia praw związanych z zamknięciem polisolokaty oraz błędnie naliczonej opłaty likwidacyjnej.
Podstawę dochodzenia roszczeń wobec UFK stanowi powołanie się na misseling, czyli nieuczciwe praktyki rynkowe. Przepisy te zostały omówione w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z 2007 r. Umowę na lokatę można bowiem uznać za nieważną, jeżeli ubezpieczyciel gwarantował bezpieczny zysk, możliwość rezygnacji z usługi w każdym momencie i wypłacenie całości wpłaconych środków, itp. Opłata likwidacyjna jest również uznawana za bezprawnie pobraną, jeżeli klientowi nie przekazano warunków ubezpieczenia ani regulaminu funduszu czy też tabeli prowizji.