Odwołany lub opóźniony lot

Odwołany lub opóźniony o ponad 3 h z winy przewoźnika lot oznacza możliwość uzyskania odszkodowania od 250 euro do 600 euro.