Błąd medyczny

Błąd medyczny to nieumyślne, nienależyte działanie lub zaniechania podmiotu leczniczego (lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, ratownika medycznego lub innej osoby wykonującej zawód medyczny), na skutek którego wystąpił uszczerbek na zdrowiu, zgon osoby bliskiej.

W takich przypadkach, przysługuje roszczenie zmarł Twój bliski, z polisy OC odpowiedzialnego za szkodę. Najczęstsze błędy medyczne należą to

  • nieprawidłowe rozpoznanie, nierozpoznanie choroby, błędna diagnoza,
  • usunięcie, amputacja, zabieg na niewłaściwym narządzie,
  • szkody przy porodzie, zabiegach operacyjnych,
  • zakażenia szpitalne,
  • pozostawienie ciała obcego w organizmie pacjenta,
  • niewłaściwa opieka medyczna skutkująca znacznym uszczerbkiem na zdrowiu (np. odleżyny).